Agenda
4-6-2013  Workshop valorisatie biomassareststromen 4 juni 2013
Het op duurzame wijze verwerken van biomassa is ook een economische activiteit, die opbrengsten en werkgelegenheid kan genereren voor de regio. Op termijn is de gedachte dat we steeds meer naar hergebruik van stoffen gaan en uit ‘plantaardige reststoffen’ eerst de waardevolle componenten halen voordat het de biovergister in gaat. Dat heet ‘Valorisatie van reststromen’.

In 2013 wordt in opdracht van de provincie Gelderland het project ‘Studie naar de kansen voor valorisatie van biomassareststromen in de Greenport Betuwse Bloem’ uitgevoerd door Wageningen UR - Food & Biobased Research. Het doel van dit project is om de valorisatie (het tot waarde brengen van biomassa) voor het gebied van de Betuwse Bloem uit te zoeken en te kijken waar kansen liggen.

Daar hebben we uw hulp bij nodig. Daarom organiseren wij een bijeenkomst met ondernemers, overheden en Wageningen UR, waarin samen mogelijke kansen worden besproken en waarin samen concrete projectinitiatieven worden geïdentificeerd.

Wij nodigen u uit om deel te nemen aan de ‘Workshop valorisatie biomassareststromen’. Deze wordt gehouden op dinsdag 4 juni a.s. van 13.00 – 17.00 in ‘De Oude Duikenburg’, Voorstraat 30, 4054 MX Echteld (www.duikenburg.nl).

Tijdens deze workshop zal de huidige stand van zaken m.b.t. het verwaarden van biomassa aan u gepresenteerd worden waarna in kleine groepen dieper op de zaken wordt ingegaan. U kunt deelnemen aan de volgende themagroepen: champost, vezels, metabolieten, eiwitten en lignine.

Het voorlopige programma luidt als volgt:

12.00 Inloop en ontvangst met koffie en broodjes

13.00 Welkom - Bernadette Janssen (Provincie Gelderland) & Bert Annevelink (Wageningen UR Food & Biobased Research)

Een overzicht van mogelijke valorisatiekansen van biomassareststromen in de Greenport Betuwse Bloem - Jan van Dam (Wageningen UR Food & Biobased Research)

Inleiding op de werksessies – experts

14.00 Werksessies over valorisatiemogelijkheden van reststromen onder leiding van de experts van Wageningen UR Food & Biobased Research op verschillende thema’s:

Champost (fosfaat, huminezuur, mycelium) Koen Meesters
Vezels (bakjes, bouwmaterialen, plaatmaterialen) Edwin Keijsers
Metabolieten (biocide, fungicide, geur- en smaakstoffen) Jan van Dam
Eiwitten (veevoer, coatings, schuimmiddelen) Wim Mulder
Lignine (lijm, bindmiddel) Richard Gosselink

15.30 Koffiepauze

16.00 Terugkoppeling vanuit de werksessie van de verschillende valorisatiethema’s. Hoe nu verder? Concrete afspraken maken.

17.00 Afsluiting & borrel

Heeft u interesse, dan vragen we u om uw deelname te bevestigen per email: b.janssen@gelderland.nl. Kunt u in verband met de catering s.v.p. aangeven of u gebruikt wenst te maken van de lunch?
Wilt u ook aangeven welke werksessie uw voorkeur heeft om aan deel te nemen?

Wij hopen u te kunnen begroeten op 4 juni a.s. in Echteld.

Met vriendelijke groet,
Bernadette Janssen
Projectleider Land- en Tuinbouw
Provincie Gelderland
Bert Annevelink
Projectleider ‘Kansen voor valorisatie reststromen GBB’
Wageningen UR Food & Biobased Research
‹‹ terug