Nieuws Glastuinbouwpact Arnhem Nijmegen
5-8-2011  Glastuinbouwpact Arnhem Nijmegen van start
Enkele partijen betrokken bij de ontwikkeling van de glastuinbouw in de regio Arnhem Nijmegen hebben besloten intensiever met elkaar te gaan samenwerken. Daartoe ondertekenen deze partijen een intentieverklaring onder de naam ‘Glastuinbouwpact Arnhem Nijmegen’.

Het doel van deze samenwerking is het versneld en gecoördineerd oppakken van activiteiten die bijdragen tot de ontwikkeling van een duurzame en concurrerende tuinbouwcluster in de regio Arnhem Nijmegen. Daarbij kan gedacht worden aan zaken als verplaatsing van tuinders naar het moderne glastuinbouwgebied Bergerden, de verduurzaming van de glastuinbouw door introductie van nieuwe energievoorzieningen, promotie en marketing van het gebied transport en logistiek.

Ook andere aansprekende thema’s kunnen samen worden opgepakt. Te denken valt aan zaken als marktontwikkelingen, ondernemerschap, innovatie en samenwerking met andere sectoren.‹‹ terug