Nieuws Glastuinbouwpact Arnhem Nijmegen
5-8-2011  Intentieverklaring Glastuinbouwpact Arnhem Nijmegen ondertekend
Tijdens een feestelijke bijeenkomst op 21 maart j.l. hebben alle partijen betrokken bij de ontwikkeling van de tuinbouw in de regio Arnhem-Nijmegen een Intentieverklaring ondertekend welke de kaders omvat waarbinnen de onderlinge samenwerking voor de periode 2011-2014 is neergelegd.
Aan deze samenwerking nemen de volgende partijen deel:

 • Gemeente Lingewaard

 • Gemeente Overbetuwe

 • Provincie Gelderland

 • LTONoord/Glaskracht

 • Rabobank Oost Betuwe

 • Plantion

 • Greenport Arnhem-Nijmegen

 • Kamer van Koophandel Centraal Gelderland


 • Visie en samenwerkingIn zijn openingswoord hamerde wethouder Frans Schut van de gemeente Lingewaard en voorzitter van het Glastuinbouwpact nog eens op de noodzakelijkheid van de samenwerking. De glastuinbouw in de regio verdient permanente aandacht en ontwikkeling. Hij toonde zich dan ook zeer tevreden met het bereikte resultaat.

  Ook Harry Keereweer, gedeputeerde van de provincie Gelderland en medeondertekenaar van de Intentieverklaring liet zich in soortgelijke bewoordingen uit. Hij sprak zijn vertrouwen uit dat met name het Glastuinbouwpact Arnhem-Nijmegen de opmaat zal vormen om te komen tot een gezamenlijke visie voor de tuinbouw in het gebied. De tuinbouw is niet alleen een economische factor van betekenis, maar ook van belang waar het gaat om thema´s als aanwending duurzame energie, werkgelegenheid, imago en innovaties.

  Onder het heffen van een drankje maakte voorzitter Frans Schut van de gelegenheid gebruik om Harry Keereweer, die binnenkort afscheid neemt als gedeputeerde van de provincie Gelderland, te bedanken voor zijn grote inzet voor de tuinbouw in het rivierengebied.
  ‹‹ terug