Nieuws
29-10-2014  Water: hergebruiken, lozen of zuiveren.
Voor het beperken van de emissie van meststoffen zijn voor de substraatteelten emissienormen in de milieuwetgeving opgenomen en voor de grondgebonden teelten is een zorgplicht opgenomen. Het streven is om in 2027 nagenoeg emissievrij te zijn.

De sprekers op de bijeenkomst gaven aan dat in verschillende regio’s nu al oplossingen worden uitgeprobeerd. In grote glastuinbouwgebieden met voldoende riolerings-capaciteit kan met het Waterschap worden overlegd of er bij de rioolwaterzuivering (rwzi) een extra zuiveringsstap kan worden geplaatst in plaats van de zuivering op elk bedrijf afzonderlijk.
Daarnaast worden collectieve zuivering van rioolwater (AquaReUse te Bleiswijk), collectieve zuivering van proceswater (Nieuw Prinsenland te Dinteloord en op termijn waarschijnlijk ook in de Bommelerwaard) en collectieve zuivering van oppervlaktewater (Glas Zuiver Water te Klazienaveen) getest. Solitaire bedrijven moeten waarschijnlijk zelf tijdig een oplossing gaan bedenken.

Jim van Ruijven, onderzoeker aan Wageningen UR en verbonden aan het onderzoeksstation te Bleiswijk, vertelde over de mogelijkheden om water te reinigen en de mogelijkheden om de afvalwaterstromen te beperken. Zie hiervoor zijn presentatie. Volgens van Ruijven zijn er verschillende oplossingen, maar tuinders moeten wel tijdig een plan maken hoe ze het voor hun eigen situatie het gaan aanpakken.
‹‹ terug