Nieuws
6-1-2015  Agenda 2020 en enquête door Greenport Arnhem-Nijmegen
Voor tuinbouwsector was 2014 geen eenvoudig jaar. In een reeds moeilijke markt verergerde de situatie zich in de zomer van 2014 door de Rusland-boycot. Deze trof met name glasgroentebedrijven. Op het nieuws was te horen dat, mede door de boycot, ca. 500 glastuinbouwbedrijven in Nederland in de problemen zijn gekomen. Ook LTO Glaskracht liet door onderzoeksbureau McKinsey een onderzoek uitvoeren naar de marktsituatie. Het is duidelijk dat er een gezamenlijke visie moet komen en dat de afzet gerichter en slimmer aangepakt moet worden. Netwerken en ketenregie zijn de toverwoorden. Waar mogelijk wil Greenport Arnhem-Nijmegen in de eigen regio hier een rol in spelen. Daarvoor heeft zij een eigen Agenda 2020 nodig.

Om van tuinders te horen wat er speelt worden twee workshops gehouden. De eerste bijeenkomst in december leverde al veel informatie op. Naast deze workshops zal er in de 2de week van januari een korte enquête onder tuinbouwondernemers gehouden worden om nog meer suggesties te krijgen over wat Greenport Arnhem-Nijmegen de komende 5 jaar moet gaan doen en wat ze voor ondernemers kan betekenen.
‹‹ terug