Nieuws
6-1-2015  'Hier groeit iets moois'
Bent u nieuwsgierig geworden of wilt u reageren op een van deze ideeŽn? Kijk dan op www.hiergroeitietsmoois.org. Ons digitale platform is vanaf 2 december online. Heeft u vragen, dan
kunt u natuurlijk ook direct contact opnemen met Wouter Groote (06-21583588, hiergroeitietsmoois@lingewaard.nl).

De gemeente Lingewaard werkt in het tuinbouwcluster samen met de gemeente Nijmegen en
Provincie Gelderland. Daarnaast is zij vertegenwoordigd in het Glastuinbouwpact Arnhem-Nijmegen. In dit pact overleggen overheid en bedrijfsleven over de gewenste ontwikkeling van het tuinbouwcluster.
‹‹ terug