Nieuws
6-1-2015  Plan voor drijvend zonnepark op gietwaterbassin Bergerden
Lingezegen Energy en Gietwaterbedrijf Bergerden, hebben als vertegenwoordigend orgaan van het collectief van glastuinbouwbedrijven, via een intentieovereenkomst verklaard het bassin en de elektrische aansluiting beschikbaar te stellen voor aanleg van een zonnepark door co÷peratie Lingewaard Energie. Naast het gietwaterbassin bevindt zich een trafostation dat gebruikt kan worden voor levering van de opgewekte elektriciteit aan het net.

Het plan is om 1500 zonnepanelen te plaatsen met een totale capaciteit van 390 kilowattpiek. De totale investering wordt geraamd op 531.000 euro, waarvan voor de helft van het bedrag een lening wordt afgesloten en 25% wordt gefinancierd door de provincie Gelderland. De overige 25% moet uit participaties van belangstellenden komen. Mensen kunnen een obligatielening verstrekken van 50 tot 25.000 euro. Lingewaard Energie garandeert een rendement van 4% op de inleg, over 15 jaar.

bron: Lingewaard Energie, 19/12/14
‹‹ terug