Nieuws
8-1-2015  Intake formulier met criteria voor programma keteninnovatie.
Naam cluster
Betrokken ondernemers
Positie in de keten
Trekker
Sector/sectoren
Betrokken KvK-adviseur

Korte toelichting op cluster
Doel van het cluster
Waarom is dit cluster voorbeeld voor de sector?
Opmerkingen

0 Fase 1 – Ontdekken
0 Fase 2 – Ontwikkelen
0 Fase 3 - Organiseren

Toelichting

Vraag vanuit het cluster

Bijdrage/inzet vanuit het Programma

Opmerkingen

Score van het cluster op de criteria om opgenomen te worden in het programma
1. Ondernemers zijn bewust bezig met keteninnovatie/marktgericht ondernemen bezig
2. Er is samenwerking tussen meerdere bedrijven, met voorkeur uit verschillende ketenschakels
3. Er is minimaal één tuinbouwondernemer betrokken
4. Een voorbeeld/inspiratie voor ondernemers voor keteninnovatie/marktgericht ondernemen
5. Het is vernieuwend (product-marktcombinatie, samenwerking, technologieën, etc)
6. Er is spreiding en diversiteit om bedrijven uit verschillende sectoren tot inspiratie te zijn
7. Ondernemers zijn bereid tot communiceren over de case
8. Er is een sprake van een (kennis) vraag
9. Duurzaamheid is een pre


‹‹ terug