Nieuws
13-1-2015  Van 'Ja, maar' naar 'Ja, en'
Van Ewijk ziet veel positieve ontwikkelingen in het gebied: Bergerden heeft een moeilijke periode afgesloten en er is nieuw perspectief. De samenwerking in het Glaspact met gemeente Lingewaard en gemeente OverBetuwe loopt goed. Er zijn met de RegioGelden extra subsidiemogelijkheden voor investeringen en tuinders zien voor de tuinbouw allerlei nieuwe kansen. In reactie op vragen van Theo Jan van Ewijk, beaamde wethouder Theo Peren, dat er allerlei kansen liggen. Hij gaf aan dat er in 2015 nu echt stappen gezet gaan worden om het stadsverwarmingsnetwerk te koppelen aan Bergerden, en daarmee nieuw perspectief te realiseren.
Volgens de voorzitter van Greenport Arnhem-Nijmegen is het belangrijk dat tuinders steeds meer over de grenzen van hun bedrijf heen gaan kijken. Volgens economen wordt ongeveer 50% van het rendement op het bedrijf gerealiseerd, 25% door dat je als tuinder in de juiste keten zit en de laatste 25% doordat je in het juiste cluster zit. Daarom is het volgens Van Ewijk belangrijk dat onze GREENPORT actief is om het tuinbouwcluster in de regio Arnhem-Nijmegen in stand te houden.
Voor het komende jaar zal Greenport Arnhem-Nijmegen werken aan het thema ‘Verbinden en Samenwerken’. Dat zal terugkomen in allerlei activiteiten, maar misschien nog wel het meeste in het 10-jarige feest dat de Greenport in 2015, samen met alle tuinbouwondernemers, zal vieren.
‹‹ terug