Nieuws
22-1-2015  Jubileumjaar voor Greenport Arnhem-Nijmegen
Ferry Hollinger weet nog goed dat bij een aantal partijen in het gebied het gevoel bestond dat de krachten gebundeld moesten worden. “We zagen dat er veel aandacht uitging naar het Westland en Aalsmeer, terwijl wij hier een stuk dichter bij de Duitse consument zaten. Bovendien is hier in de buurt de Wageningen Universiteit. Daar maakten we nog niet genoeg gebruik van. Ook zagen we dat we onze strategische logistieke positie niet optimaal benutten.” Dus volgens Hollinger redenen genoeg om meer samen te gaan werken.

Het bestuur van Greenport Arnhem-Nijmegen wil het 10-jarig jubileum niet ongemerkt voorbij laten gaan. Volgens Hollinger, nu vice-voorzitter van de Greenport, wordt dit jaar een speciaal jaar. “We hebben veel interessante activiteiten gepland. Het hoogtepunt wordt de jubileumbijeenkomst. Die gaan we ook bij een tuinder organiseren. Belangrijk doel van de bijeenkomst is om alle tuinbouwondernemers uit de regio bij elkaar te krijgen en te laten zien dat we een echt ondernemersnetwerk zijn.”
‹‹ terug