Nieuws
8-6-2015  Tuinder als werkgever, informatie-avond op 11 juni 2015
Om aan uw wensen invulling te geven verzorgen LTO Glaskracht Nederland en Greenport Arnhem-Nijmegen een interessante avond over dit onderwerp. Er zijn twee sprekers uitgenodigd. Arend Hekman van LTO Glaskracht Nederland zal u bijpraten over de actualiteiten op werkgeversgebied. Vanuit AB Oost zullen Hiddo de Bruin & Vera van Kesteren in gaan op hoe u het beste in de praktijk kunt inspelen op de wet ‘Werk en Zekerheid’. Natuurlijk zal er voldoende ruimte zijn voor uw vragen. We zijn voor deze bijeenkomst te gast bij het Rabobank servicekantoor in Elst. U bent van harte welkom op :

Datum: Donderdag 11 juni 2015
Aanvang: 20.00 – 22.15 uur
Locatie: Rabobank Adviescentrum,
Industrieweg Oost 16, Elst

We hopen met deze bijeenkomst bij te dragen aan een modern en effectief personeelsbeleid in de tuinbouwsector. Mede omdat personeelsvoorziening, CAO’s en werkgeverslasten van grote invloed zijn op het rendement van uw onderneming.

Aanmelden kan via: info@greenportarnhemnijmegen.nl .
‹‹ terug