Nieuws
30-6-2015  Europees Subsidieprogramma OP-Oost 2014-2020
Voor alle zes regelingen die nu zijn goedgekeurd, kunnen in de loop van 2015 aanvragen ingediend worden. Innovatieve MKB ondernemers uit Oost Nederland zijn vooral de doelgroep. Daarnaast wordt de samenwerking met andere ondernemers, kennisinstellingen en overheden met deze regelingen gestimuleerd.

Vanaf 19 mei 2015 zijn de eerste twee regelingen van het OP-Oost programma opengesteld. Er kan dan subsidie aangevraagd worden voor activiteiten die vallen onder de regeling ‘Haalbaarheidsprojecten en innovatieadviesprojecten’ en de regeling ‘Innovatie samenwerkings-projecten’. Dankzij de samenwerking met de MKB-innovatiestimulering Regionale Topsectoren (MIT) van het ministerie van Economische Zaken is, voor beide regelingen samen, op 19 mei 8 miljoen euro beschikbaar gekomen.

Voor meer informatie: www.op-oost.eu‹‹ terug