Nieuws
7-7-2016  Opening project waterlinzen op 18 mei
Sascha van de Hurk en Hay van Soest, die samen het bestuur van de stichting Waterlinzen vormen, hadden twee dagen voor de opening één vijverbak ingericht met waterlinzen. Hierdoor kregen diegenen die niet bekend zijn met waterlinzen, een goed beeld van het kleine plantje. Na de openingshandeling van wethouder Peren en een toespraak van Jeroen Willemsen van het bedrijf ‘Food for Impact’ werd onder het genot van koffie en gebak nog nagepraat over de start van het project en de toekomstplannen van het bedrijf.

Werk in uitvoering
Op de Welvaartstraat zijn door de loonwerker begin mei 6 vijvers met een laagje water van 15 cm. diepte gerealiseerd. In de eerste vijver is midden mei een kleine hoeveelheid waterlinzen aangebracht. Door vegetatieve vermeerdering is in deze eerste vijver nu sprake van een prachtig
groen "kleed" van waterlinzen van enkele centimeters dik. Vanuit deze eerste vijver is intussen een basishoeveelheid waterlinzen overgebracht naar de tweede vijver. De andere vijvers worden vanuit deze eerste twee vijvers van waterlinzen voorzien.

Er is nu een groene oppervlakte van zo'n 700 m². Iedere 3 dagen is sprake van een verdubbeling van de hoeveelheid. Een schatting van de huidige hoeveelheid is dat er nu ongeveer 250 kg vers product is. Als de groei zo doorgaat, is er op 21 juni circa 2000 kg vers product in de vijvers aanwezig. Hiervan kan dan zo'n 1000 kg worden geoogst.

Vervolg
Er wordt intussen nagedacht over een mogelijke uitbreiding van de pilot. In het projectplan is de ambitie geformuleerd dat er in 2017 gestreefd wordt naar een aanzienlijke uitbreiding van de oppervlakte. In zijn toekenning van de subsidie voor de lopende pilot heeft LTO gevraagd om een inspanning van de stichting om extra middelen op te halen. De stichting wil gecombineerd met deze opgave nagaan of aanvullende financiële ondersteuning beschikbaar kan komen. Belangrijk doel is het opschalen en praktijk rijp maken van het keten concept waterlinzen. Hiermee kan een bijdrage worden geleverd aan een duurzame Gelderse land- en tuinbouw.

Opening praktijkcentrum eiwit onderzoek
Op vrijdag 24 juni van 14.00 – 16.00 uur zal de opening plaatsvinden van het Praktijkcentrum Eiwit Onderzoek in Groenlo. De opening zal worden verricht door de gedeputeerde Economische Zaken van de Provincie Gelderland - de heer Michiel Scheffer. Ook zal een interactief worden besproken wat duurzaam geproduceerde eiwitten kunnen betekenen voor de Gelderse economie. Gelijktijdig zal ook de nieuwe demo faciliteit van ABC Kroos worden geopend. Voor degenen die nog aan het programma willen deelnemen, verwijzen wij naar Liesbeth Kats-Dul: T (0544) 76 00 00 • M 06 225 39 665
‹‹ terug