Nieuws
19-7-2016  AVR gaat CO2 leveren aan tuinders
Dat meldt commercieel directeur Jasper de Jong van AVR in gesprek met Ensoc. ‘We kunnen vanuit onze afvalcentrale in Duiven vanaf begin 2018 50.000 tot 70.000 ton CO2 leveren aan afnemers rondom Arnhem. Tuinders kunnen CO2 als grondstof gebruiken voor de groei van hun tomaten en sla.’ Tijdens een proef met TNO bleek dat het mogelijk is om CO2 zodanig zuiver te scheiden van de rookgassen, dat het geschikt is voor gebruik in kassen. Hierdoor kan AVR CO2 afvangen en leveren aan bedrijven die het kunnen gebruiken, meldt AVR in een persbericht.

Restafval
AVR is een afvalverwerkend bedrijf, dat niet alleen restafval verbrandt, maar steeds meer restafval nuttig probeert te gebruiken. Dit past volgens AVR in het streven ‘om een schone wereld te creëren waarin niets onbenut blijft’. Door deze ontwikkeling zijn stoom, warmte en elektriciteit van bijproducten verworden tot de belangrijkste producten bij het verbranden van restafval, meldt AVR. ‘Deze energieproducten hebben de afgelopen jaren succesvol hun weg gevonden naar omliggende bedrijven en naar de stadswarmtenetten van Rotterdam en Duiven bij Arnhem’.

Stoom delen
‘We delen stoom met onze buren, zoals dat gebeurt in Rozenburg,’ vertelt De Jong. Volgens hem zit hier wel een limiet aan, van zo’n vier tot vijf kilometer rondom de afvalcentrale. Als de afstanden groter worden treedt er teveel warmteverlies op, waardoor de stoom teveel afkoelt. Maar deze restwarmte zou in de toekomst wel bruikbaar kunnen zijn om huizen te verwarmen in de winter. Daardoor kunnen huishoudens op termijn overschakelen van aardgas naar warmte, die afkomstig is uit de industrie. AVR is hierover in gesprek met diverse partijen, meldt De Jong.

Seizoenseffect
De behoefte aan warmte is niet het gehele jaar constant. In de zomer is de vraag naar warmte bij huishoudens laag. ‘We hebben te maken met het seizoenseffect. In koude maanden is er veel vraag naar warmte, maar in de warmere maanden is de vraag naar warmte bij huishoudens nagenoeg nul. Als je de vraag uitzet tegen de tijd krijg je het zogeheten badkuipmodel.’ Volgens De Jong ligt de uitdaging erin om de bodem van deze ‘badkuip’ te verhogen. Dat kan door het overschot aan warmte om te zetten in elektriciteit, maar ook daar treedt het seizoenseffect op, zij het in mindere mate.
Afvangen CO2
AVR is erin geslaagd om CO2 af te vangen uit rookgassen. Dat gebeurde in een eerste pilotproject bij haar afvalcentrale in Duiven. Het afgevangen CO2 is zo zuiver dat het geschikt is voor gebruik in de kassenbouw. Tuinders kunnen CO2 als grondstof gebruiken bij de teelt van groenten zoals tomaten en sla. ‘Het afvangen van CO2 moet uiteindelijk de netto energie-efficiëntie in de keten verhogen’, zegt De Jong. Hij verwacht dat tuinders de CO2 vooral in de zomermaanden gebruiken, als de vraag naar CO2 in de kas hoog ligt. ‘Dat betekent dat we de CO2 vooral in de zomer moeten leveren.’

Rotterdam
Op termijn wil AVR ook CO2 afvangen bij haar afvalcentrale in Rozenburg, onder de rook van Rotterdam. De centrale produceert circa 1300 kiloton CO2 per uur, waardoor de afvanginstallatie veel groter moet zijn dan bij de centrale in Duiven. ‘We gaan dat stap voor stap aanpakken, met het oog op levering van CO2 aan kassen in het Westland. Het aanbod aan CO2 is nu groter dan de vraag, maar we kunnen makkelijk 200 tot 300 kton CO2 leveren,’ vertelt De Jong. De CO2 kan volgens hem worden geleverd via de zogeheten OCAP-leiding tussen de Rotterdamse haven en Schiphol. Shell levert via deze leiding haar CO2 van de raffinaderij aan de kassen in het Westland.

Wereldprimeur
Volgens De Jong krijgt AVR een wereldprimeur op dit terrein. ‘Het wordt de eerste afvalcentrale ter wereld die CO2 gaat afvangen en leveren. Hiermee kan AVR bijdragen aan de overgang naar een duurzame energievoorziening.’ Het gebruik van CO2 om het laatste restje aardgas uit bijna lege gasvelden onder de Noordzee te pompen acht De Jong ook mogelijk, maar dit is niet waar AVR voor kiest. ‘We willen de CO2 gebruiken in producten, om uiteindelijk van onze fossiele verslaving af te komen. Dit principe nemen we mee in de keuzes die we maken voor de toekomst,’ aldus De Jong.

‹‹ terug