Nieuws
4-4-2017  Ondernemers praten over individuele waterzuivering
LTO Glaskracht, samen met Greenport Arnhem-Nijmegen als ook gemeente Overbetuwe en Gemeente Lingewaard organiseerde op 28 maart 2017 een praktische informatiebijeenkomst voor tuinders. In 2016 werd reeds een bijeenkomst georganiseerd gericht op het collectief zuiveren van afvalwater, de bijeenkomst van dit jaar stond in het teken van individuele oplossingen. De uitdaging is groot om het noodzakelijke zuiveringsrendement te halen, echter het is tegelijkertijd een grote stap in de verduurzaming van de tuinbouwbedrijven en het behoud van noodzakelijke gewasbeschermingsmiddelen.
De avond werd geopend door Harrie Vreman die in zijn presentatie het kader neerzette van de regelgeving rond de zuiveringsplicht. Het gaat dan vooral om drainwater, drainage water en filterspoelwater. Met ondersteuning van LTO Glaskracht wordt gewerkt aan een protocol waarmee tuinders zijn afvalwaterstromen in kaart kan brengen. Op basis van die inventarisatie kan dan de beste zuiverings- en/of afvoerroute gekozen worden. Is de zuivering/afvoer niet voor elkaar, dan kan er door een tuinder ook geen gewasbeschermingsmiddelen gebruikt worden.
Vervolgens was het woord aan drie leveranciers om een toelichting te geven op de apparatuur die zij ontwikkeld hebben om het zuiveringsrendement te garanderen. Bas Buiting van Agrizone ging in op de kracht van ozon in het afbreken van resten van gewasbeschermingsmiddelen. Het is wel belangrijk om deze installatie te combineren met een doekenfilter. Vervolgens was het de beurt aan Bram van Gelder van WaterQ. WaterQ heeft veel ervaring met membraam filtratietechnieken. Daarnaast maken ze gebruik van waterstof peroxide en UV-licht. Een en ander wordt met sensoren gecontroleerd en de data wordt opgeslagen, zodat een tuinder altijd kan zien of de machine goed gewerkt heeft en dit aan de handhavers kan tonen. Het systeem van WaterQ is uit te breiden met een ‘goalkeeper’ die ook virussen en bacteriën uit het water kan verwijderen. Tenslotte gaf WaterQ een toelichting op haar apparaat dat werkt op moleculaire adsorptie. Jeroen Krosse gaf in heldere overzichten weer hoe de 95% rendementsdoelstelling gerealiseerd kan worden. Voor tuinders met kleine hoeveelheden spuiwater is Waterson mogelijk een oplossing. Zij kunnen voor de tuinder het water zuiveren voor een vaste prijs per m³. Dan hoeft de tuinder niet zelf te investeren in een eigen zuiveringsinstallatie.
De leveranciers gaven tijdens de presentaties helder inzicht in de investeringskosten van de apparatuur en ook de onderhouds- en elektrakosten. Hiermee kunnen tuinders, die in grote getale aanwezig waren, zelf gaan rekenen welk systeem het beste past bij hun specifieke bedrijfssituatie. Met de kennis opgedaan tijdens deze bijeenkomst kunnen ondernemers de beste keuze maken voor hun bedrijf en voor het milieu.
Onder publicaties vindt u de vier presentaties die gehouden zijn op deze avond.
‹‹ terug