Nieuws
11-4-2017  Burgemeester hijst vlag voor Kom in de Kas.
De opening van Kom in de Kas in Lingewaard vond plaats bij Harry en Margit Beijer. Ze hebben samen een zeer moderne potplanten kwekerij in het tuinbouwgebied Bergerden. In samenwerking met Greenport Arnhem-Nijmegen werd er voorafgaande aan de opening een ondernemersontbijt gehouden. Meer dan 100 mensen grepen dit moment aan om elkaar te ontmoeten en bij te praten. Onder muzikale begeleiding van ‘Torkest uut Huessen’ konden de bezoekers een kijkje nemen bij Harry en Margit in de kas.
In haar toespraak ging Burgemeester Marianne Schuurmans-Wijdeven in op de belangrijke rol die de tuinbouw in Lingewaard speelt. De passie en het ondernemerschap van de tuinders is indrukwekkend en een voorbeeld voor andere sectoren. Steeds beter weten tuinders het contact te leggen met consumenten en marktgericht te produceren. Ook op het gebied van energie en duurzaamheid zijn het koplopers. De Burgemeester vond het een eer om deze Kom in de Kas te openen.
Voor die opening moest er echter wel iets gebeuren. Leo de Pretkok uit Lent had zich verkleed als steltenloper en uit zijn jas stak een lange vlaggenmast. Samen met René Willemsen (voorzitter van Kom in de Kas) lukte het de vlag aan de mast te krijgen. Met sierlijke bewegingen wist Burgemeester Schuurmans onder luid applaus de vlag in de top te krijgen en ze gaf daarmee het startschot voor een geslaagde 40ste Kom in de Kas.
‹‹ terug