Nieuws
22-6-2017  Samenwerking innovatief, duurzaam en aantrekkelijk tuinbouwgebied NEXTgarden bekrachtigd
Hierin staan afspraken over het investeren van ruim €5
miljoen in het gebied. Verder is afgesproken dat provincie en gemeente tot en met 2020 samen sturing geven aan projecten rondom:
1. verbeterde toekomstmogelijkheden (marktpositie, innovatie, duurzaamheid) voor de tuinbouw;
2. een leefbaarder gebied voor bewoners;
3. een versterkte ruimtelijke kwaliteit;
4. verkeersontsluiting van het gebied.
Theo Peren, wethouder van gemeente Lingewaard: “Voorbeelden van projecten waar we aan werken zijn experimenten met de teelt in kassen van tropische kruiden en gewassen, zoals kurkuma en gember.
Gelderse bedrijven importeren en verwerken veel van die producten, slimme lokale teelt kan hier duurzamer voor zijn. Ook ondersteunen we de teelt van waterlinzen, een
plantaardige alternatieve eiwitbron. Dit soort nieuwe teelten geeft kansen voor nieuw ondernemerschap in het gebied.”
Onder de vlag van Greenport Gelderland wordt er in het Glastuinbouwpact Arnhem-Nijmegen ook met gemeente Overbetuwe, Greenport Arnhem-Nijmegen, Stichting Stol, LTO Noord Glaskracht, Rabobank Oost Betuwe en Plantion samengewerkt. Deze partijen hebben een intentieverklaring
ondertekend. Zo slaan ondernemers en overheid de handen ineen om het tuinbouwcluster te versterken. Bij een reeks van projecten doen ook kennis- en onderwijsinstellingen mee, zoals Wageningen UR, Radboud Universiteit en Van Hall Larenstein.
Jan-Jacob van Dijk, gedeputeerde van provincie Gelderland: “Een van de ambities is om in NEXTgarden tot het eerste klimaatneutrale tuinbouwgebied van Nederland te komen.
Energiebesparing, opwekking van duurzame energie en het verbinden van het gebied aan de bestaande warmtenetten in de omgeving zijn hiervoor belangrijke stappen. Samenwerking, binnen en buiten het gebied, is hiervoor cruciaal.”
Noot voor de redactie: voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met team
Communicatie van de gemeente Lingewaard (026) 32 60 194.

Zie bijgaand de getekende Intentieverklaring.
Download hier de bijlage‹‹ terug